töhmət

töhmət
is. <ər.> Danlama, danlayış, məzəmmət, danlaq. Lətif . . Mərdanovanın ona dikilmiş düşüncəli gözlərində həm özünə qarşı töhmət, həm də böyük qayğı hiss etmişdi. H. Seyidbəyli. Sona bu töhmətlərdən yuxuda da can qurtara bilmirdi. B. Bayramov. Töhmət etmək – danlamaq, məzəmmət etmək. Mayaya <Səkinənin> ürəyi yandı, Rüstəm kişiyə töhmət etdi. M. İ.. // Birinin hərəkətinə, işə münasibətinə rəsmən verilən mənfi qiymət. Həmişə tərifnamə arzulayan Kosanın indi töhmət sözündən gözü bərələ qalmışdı. S. R.. Töhmət almaq – pis əməlinə və ya işə pis münasibətinə görə töhmətləndirilmək, yazılı və ya şifahi töhmət verilmək. İşə gecikdiyi üçün töhmət almaq. Töhmət vermək – pis əməlinə görə töhmətləndirmək, yazılı və ya şifahi töhmət vermək. <Sevinc:> Mahmudla dalaşdığı üçün ona da töhmət verdilər. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • töhmətləndirmə — «Töhmətləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töhmətedici — sif. Töhmətli, məzəmmətli; töhmətləndirici, məzəmmətedici, töhmət, məzəmmət ifadə edən. <Yaşlı kişi:> <Şirinnaz> başını sərzənişlə bulayıb, töhmətedici bir baxışla mənə baxdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töhmətli — bax töhmətedici. <Dəlilərin> töhmətli sözləri Koroğluya dağdan ağır gəlirdi. «Koroğlu» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töhmətləndirmək — f. Töhmət etmək, danlamaq, məzəmmət etmək, pisləmək. <Nadir> . . özünü töhmətləndirib, Məcidin hərəkətini haqlı görərək onun evləndiyini ağıllı iş hesab edirdi. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töhmət — ə. danlaq, danlama, məzəmmət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Le Tohm —    A tenement in Estsmythfeld on le Tohm, 49 Ed. III. (Anc. Deeds, A. 2559).    No further mention …   Dictionary of London

  • tühəm — ə. «töhmət» c. töhmətlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Angkor Thom — /tohm/ the site of the ruined capital city of the Khmer empire, at Angkor. * * * …   Universalium

  • tome — /tohm/, n. 1. a book, esp. a very heavy, large, or learned book. 2. a volume forming a part of a larger work. [1510 20; < F < L tomus < Gk tómos slice, piece, roll of paper, book, akin to témnein to cut] * * * (as used in expressions) Santo Tomé… …   Universalium

  • Angkor Thom — /tohm/ the site of the ruined capital city of the Khmer empire, at Angkor …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”